Algemene Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Sparklingtime yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 • Sparklingtime yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Sparklingtime Yoga of de eventuele verhuurder dienen te worden vergoed.

 Inschrijving

 • Voor het volgen van een online yogales, een privéles of yogales op een bijeenkomst/evenement moet een inschrijfformulier worden ingevuld bij Sparklingtime yoga. Voor de buitenlessen hoeft dat niet. Dit kan plaatsvinden nadat men zich hiervoor heeft gemeld.
 • Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van het inschrijfformulier en na betaling van het lesgeld.
 • Het inschrijfformulier wordt opgestuurd via de mail.
 • Inschrijving is definitief nadat de betaling is ontvangen.

Privacy (AVG)

 • De gegevens op het inschrijfformulier worden alleen gebruikt om informatie te verkrijgen voor het geven van de les (sen). Gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. Wanneer de deelnemer geen les meer volgt bij Sparklingtime yoga of na het eenmalige evenement zullen deze gegevens vernietigd worden.

Lessen en Strippenkaart

 • De deelnemer kan een losse (eenmalige) yogales volgen of een strippenkaart kopen waarmee hij/zij kan deelnemen aan de aangeboden privé of online yogalessen.
 • In overleg wordt met de deelnemer afgesproken welke dagen en tijd hij/zij de privéles wil volgen.
 • Het is mogelijk om de gemiste privéles in te halen op een andere dag. Dit gaat in overleg met Sparklingtime yoga.
 • Van een online yogles ontvangt de deelnemer na afloop van de les een replay die 6 dagen geldig is. De gemiste les kan daardoor altijd in eigen tijd, op een eigen moment worden gevolgd.
 • Voor de buitenlessen kan de deelnemer ook een strippenkaart kopen. De buitenlessen zijn afhankelijk van de weersvoorzieningen. Het is niet mogelijk de gemiste les op een andere dag in te halen. De buitenlessen zijn seizoensgebonden en worden gegeven van juni tot en met september. Daarna kan de strippenkaart niet meer worden gebruikt en wordt ook niet retour genomen.
 • Een Strippenkaart van Sparklingtime yoga is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Betaling en opzeggen

 • Na inschrijving voor de privé yogales of online yogales ontvangt de deelnemer een factuur met de datum van de les en het tijdstip van de les. Het bedrag moet digitaal worden overgemaakt.
 • Voor yoga tijdens een evenement wordt eerst een offerte gemaakt met de kosten, datum van het evenement en het tijdstip van de yogales. Indien de deelnemer akkoord is ontvangt deze een factuur. Het bedrag moet digitaal worden overgemaakt.
 • Het lesgeld dient voldaan te worden voordat een les of evenement begint.
 • Er kan opgezegd worden aan het einde van de yogales(sen).
 • Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de privé of online yoga lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. Tussentijds opzeggen zorgt ook niet voor restitutie van het lesgeld.
 • Indien een yogaevenement, waarbij meerdere deelnemers bij betrokken zijn, niet kan plaats vinden kan in overleg met Sparklingtime yoga worden gekeken of er restitutie kan plaats vinden. Er wordt altijd 10% van het factuurbedrag ingehouden voor boeking- en reserveringskosten.
 • De buitenlessen worden ter plaatsen contact of via de Tikkie OR code betaald.

Yogaprops (yogamat, blokken, riemen, bolsters)

 • Sparklingtime yoga biedt het gebruik van yogaprops. tijdens de privéles aan. Deze zijn indien nodig inbegrepen bij een les.
 • Voor yoga evenementen zijn yogaprops te huur en kunnen onderdeel zijn van de offerte.
 • Voor buitenlessen wordt behalve een yogamat geen andere yogaprops gebruikt. De deelnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.

Feestdagen, vakantie en annulering

 • De buitenlessen en privé yogalessen worden alleen aangeboden op afgesproken tijden. Daarmee is rekening gehouden met vakantie en feestdagen.
 • Wanneer er onverwachts een privéles komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) wordt gekeken naar de mogelijkheid om de les in te halen. Dit gaat altijd in overleg tussen Sparklingtime yoga en de deelnemer.
 • Indien er een yogaevenement is gepland en er doet zich een onvoorziene omstandigheid voor zal Sparklingtime yoga er alles aan doen om voor een vervangende docent te zorgen. Indien dat niet lukt vindt er overleg plaats met de deelnemer en Sparklingtime yoga.
 • Indien er door onverwachte omstandigheden een online yogales niet door kan gaan, zal Sparklingtime yoga zorgdragen dat deze les op een ander moment op Youtube wordt aangeboden en zo op een ander moment toch te volgen is.

Ziekte of Zwangerschap

 • Bij ziekte of zwangerschap kan in overleg met Sparklingtime yoga op basis van een doktersverklaring de strippenkaart voor bepaalde tijd worden opgeschort. Wanneer de deelnemer weer in staat is om de lessen te volgen kan hij/zij de lessen van de strippenkaart opmaken. Uitzondering hierop is de strippenkaart voor de buitenlessen.
 • In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de deelnemer toch wenst deel te nemen aan yogalessen, is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Wijzigingen lesrooster, prijzen

 • Sparklingtime yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd in de les, website of via de e-mail.
 • Sparklingtime yoga behoudt zich het recht voor, de indeling van de onlinelessen betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
 • Sparklingtime yoga behoudt zich het recht om de tijd en de locatie van de buitenlessen te wijzigen.

Overige

 • Minimaal 10 minuten voor de buiten yogales word de deelnemer op de buitenlocatie verwacht zodat de les rustig en ongestoord kan starten.
 • De deelnemer respecteert zijn/haar eigen lichamelijke grenzen en forceert niets. Bij een online yogales kan de docent de lichamelijke beperkingen van de deelnemer niet zien. De deelnemer moet dus luister goed naar zijn/haar eigen lichaam en niets forceren. Het motto hierin is: Neem de tijd om te groeien in een les. Veranderingen kosten tijd.
 • De deelnemer stelt voor aanvang van de privéles de docent op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden. Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. De deelnemer onderbreekt bij klachten een houding (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stelt de docent hiervan direct in kennis.
 • De deelnemer stelt de docent voor aanvang van een yogaevenement op de hoogte van gezondheidsklachten of andere bijzonderheden van de deelnemers aan het yogaevenement. De docent kan haar les hierop aanpassen en waar nodig individuele aanpassingen geven.

Contactgegevens

Sparklingtime yoga, Alphen aan den Rijn
Tel: 06-396.097.75
E-mail: info@sparklingtimeyoga.nl

Website: www. sparklingtimeyoga.nl
Kvk: 73512680

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.